Edycja ONLINE

IV Konferencja Doktorantów
Polskiej Akademii Nauk

kiedy? 23 listopada 2020
gdzie? MS Teams

Tegoroczna konferencja jest już czwartą edycją podjętej przez Radę Samorządu Doktorantów PAN inicjatywy. Konferencja Doktorantów PAN jest wydarzeniem mającym na celu integrację środowiska doktorantów i młodych naukowców pracujących w Instytutach Naukowych PAN w całym kraju.

---> P R O G R A M <---

Debata ekspercka nt.
COVID vs. kształcenie młodego pokolenia

Rozmowy doktorantów, przedstawicieli szkół doktorskich i studiów doktoranckich z ekspertami na temat sytuacji epidemiologicznej spowodowanej zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 oraz tym jaki ma to wpływ na kształcenie młodego pokolenia.
Będziemy rozmawiać o: "Pandemia w Polsce oraz powikłania jakie wywołuje zakażenie wirusem SARS-CoV-2", "wpływ pandemii na kształcenie doktorantów, studentów, i młodzieży", "Bać czy się nie bać wirusa?"...
Jendym słowem... zrozumieć COVID.

Zobacz więcej...

Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy

1000 pln na działalność Samorządu Doktoranckiego dla najlepszego Instytutu PAN
Celem konkursu jest wyłonienie Instytutu PAN, który wykazuje się najlepszymi osiągnięciami naukowymi oraz stwarza najlepsze warunki do prowadzenia prac badawczych i kształcenia doktoratów. Oceniany jest okres za ostatnie 3 lata. Nagroda może zostać wydana na dowolny cel. Ponadto celem konkursu jest promocja wszystkich Instytutów PAN, zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców ich dokonań naukowych oraz zachęcenie młodych badaczy do podejmowania współpracy w Instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin

Referaty doktorantów PAN
z nagrodą za najlepsze wystąpienie popularnonaukowe

Najlepszych autorów referatów z każdego Wydziału PAN, którzy przedstawią swoje badania naukowe szerszej publiczności podczas konferencji zostanie nagrodzona nargodą pieniężną. Nagrody zostaną wyłonione poprzez głosowanie wszystkich uczestników konferencji.

Zasady konkursu