Debata ekspercka nt.
COVID vs. kształcenie młodego pokolenia

Rozmowy doktorantów, przedstawicieli szkół doktorskich i studiów doktoranckich z ekspertami na temat sytuacji epidemiologicznej spowodowanej zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 oraz tym jaki ma to wpływ na kształcenie młodego pokolenia.
Będziemy rozmawiać o: "Pandemia w Polsce oraz powikłania jakie wywołuje zakażenie wirusem SARS-CoV-2", "wpływ pandemii na kształcenie doktorantów, studentów, i młodzieży", "Bać czy się nie bać wirusa?"...