Program konferencji

Tematem przewodnim konferencji jest "Współpraca motorem napędowym na sukces naukowy"

Rozpoczęcie konferencji

godzina: 10.00
Przywitanie gości oraz przemówienie Przewodniczącego RSD PAN
Piotr Skowron Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
godzina 10.10

Przemówienie wiceprezesa PAN
prof. Paweł Rowiński Polska Akademia Nauk
godzina 10.30

Debata nt. Covid vs kształcenie młodego pokolenia
zaczynamy od godziny 11.10Wydział I - Nauk Humanistycznych i Społecznych

godziny: 13.30 - 14.00
What is the real effectiveness of addiction treatment and how to measure it better accounting for drop-outs?
Katarzyna Obarska Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences

Zobacz streszczenie
Trauma kompleksowa u dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych
Olga Gladysh Instytut Psychologii PAN

Zobacz streszczenie
Still logged in? How social media create our lives
Patrycja Uram Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences

Zobacz streszczenie
Długie życie: jak je osiągnąć z perspektywy psychologii pamięci i czasu?
Jakub Juranek Instytut Psychologii PAN

Zobacz streszczenie


Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

godziny: 14.00 - 16.00
Kwasy fenolowe jako "prozdrowotne" suplementy modelowego ciasta pszennego
Magdalena Krekora Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Zobacz streszczenie
Pektyny - struktura a zastosowanie
Adrianna Kaczmarska Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów Instytut Agrofizyki PAN

Zobacz streszczenie
Sekwencjonowanie nanoporowe metodą badania zmienności genetycznej roślin
Anastasiia Satyr Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Zobacz streszczenie
Endofit - wróg czy przyjaciel rośliny?
Katarzyna Mikołajczak Instytut Genetyki Roślin PAN

Zobacz streszczenie
Małe rzeczy są ważne: znaczenie pojedynczych elementów punktowych dla ptaków w krajobrazie rolniczym
Sylwia Pustkowiak Instytut Ochrony Przyrody PAN

Zobacz streszczenie
Syntomini, czyli z Afryki na Madagaskar i z powrotem
Marcin Wiorek Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Zobacz streszczenie
Mikroglony w biotechnologii
Wioleta Babiak Instytut Agrofizyki PAN

Zobacz streszczenie
Poszukiwanie neuronalnych śladów uzależnienia od kokainy
Łukasz Bijoch Instytut Biologi Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Zobacz streszczenie
Inhibitory ureazy pochodzenia naturalnego
Dominika Matczuk Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Zobacz streszczenie
W świecie materiałów sypkich
Justyna Wajs Instytut Agrofizyki PAN

Zobacz streszczenie
Integrative taxonomy in the classification of neotropical Lecanora species (lichenized fungi) from Bolivia
Edyta Mazur Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

Zobacz streszczenie


Wydział III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

godziny: 16.10 - 17.30
Shaken or stirred? Vortices in ultracold fermionic gases
Jakub Kopyciński Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Zobacz streszczenie
Study of shapes and shape transformations of vesicles induced by their adhesion to a rigid surface
Jeel Linesh Raval Institute of Physical Chemistry PAS

Zobacz streszczenie
Cyrkon - „czarna skrzynka” rejestrująca wydarzenia Wczesnej Ziemi
Piotr Król Instytut Nauk Geologicznych PAN

Zobacz streszczenie
The mystery of quantum three box paradox
Ewa Borsuk Institute of Nuclear Physics PAS

Zobacz streszczenie
Badanie potencjalnych chemioterapeutyków przy pomocy Rentgenowskiej Spektroskopii Absorpcyjnej
Wiktoria Stańczyk Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Zobacz streszczenie
Anion selective electrodes (ISEs) on solid support
Katarzyna Dusiło Instytut Chemii Fizycznej PAN

Zobacz streszczenie
Bakteryjne biopolimery - polihydroksyalkaniany (PHA) na ratunek środowisku oraz medycynie
Katarzyna Haraźna Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Zobacz streszczenie
Nanodruty - przyszłość nanotechnologii
Anna Miś Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Zobacz streszczenie
Can electrical signals flow through an insulator?
Adam Krysztofik Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Zobacz streszczenie


Wydział IV - Nauk Technicznych

godziny: 17.30 - 18.00
Invisible disbond identification in industrial honeycomb panels
Kaleeswaran Balasubramaniam Institute of Fluid-Flow Machinery PAS

Zobacz streszczenie
In the land of liquid metal / W krainie galem płynącej
Alexandra Dobosz Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Zobacz streszczenie
High entropy or big mistake? The new paradigm in materials design
Piotr Jenczyk Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Zobacz streszczenie


Wydział V - Nauk Medycznych

godziny: 18.00 - 19.00
Functionalization of metallacarboranes containing cobalt ion via alkylation method
Krzysztof Śmiałkowski Instytut Biologii Medycznej PAN

Zobacz streszczenie
CRISPR/Cas9 screen for functional MYC binding sites reveals MYC-dependent vulnerabilities in K562 cells
Marta Kazimierska Instytut Genetyki Człowieka PAN

Zobacz streszczenie
Photodynamic therapy as an alternative antimicrobial modality
Marta Piksa Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy PAS

Zobacz streszczenie
Helicobacter pylori and relatives in the fight against oxidative stress
Mateusz Noszka Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy PAS

Zobacz streszczenie
Zmodyfikowana dieta matki w okresie ciąży i laktacji jako czynnik predysponujący do rozwoju zaburzeń psychicznych u potomstwa – badania przedkliniczne
Kinga Gawlińska Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
Zobacz streszczenie


Ogłoszenie wyników Konkursów

godziny: 19.00 - 19.30
Ogłoszenie wyników konkursu "Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy"
ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego RSD PAN: Piotr Skowron
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze wystąpienie popularnonaukowe
ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego RSD PAN: Piotr Skowron


Zakończenie konferencji

godziny: 19.30 - 19.45

Podsumowanie i zakończenie IV Konferencji Doktorantów PAN