Referaty doktorantów PAN
z nagrodą za najlepsze wystąpienie popularnonaukowe

Wyniki konkursu na najlepsze wystąpienie popularnonaukoweWydział I - Nauk Humanistycznych i Społecznych

Still logged in? How social media create our lives
Patrycja Uram Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences

Zobacz streszczenie
Długie życie: jak je osiągnąć z perspektywy psychologii pamięci i czasu?
Jakub Juranek Instytut Psychologii PAN

Zobacz streszczenie


Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Syntomini, czyli z Afryki na Madagaskar i z powrotem
Marcin Wiorek Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Zobacz streszczenie
Integrative taxonomy in the classification of neotropical Lecanora species (lichenized fungi) from Bolivia
Edyta Mazur Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

Zobacz streszczenie


Wydział III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Bakteryjne biopolimery - polihydroksyalkaniany (PHA) na ratunek środowisku oraz medycynie
Katarzyna Haraźna Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Zobacz streszczenie
Cyrkon - „czarna skrzynka” rejestrująca wydarzenia Wczesnej Ziemi
Piotr Król Instytut Nauk Geologicznych PAN

Zobacz streszczenie


Wydział IV - Nauk Technicznych

In the land of liquid metal / W krainie galem płynącej
Alexandra Dobosz Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Zobacz streszczenie
High entropy or big mistake? The new paradigm in materials design
Piotr Jenczyk Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Zobacz streszczenie


Wydział V - Nauk Medycznych

Zmodyfikowana dieta matki w okresie ciąży i laktacji jako czynnik predysponujący do rozwoju zaburzeń psychicznych u potomstwa – badania przedkliniczne
Kinga Gawlińska Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Zobacz streszczenie
Helicobacter pylori and relatives in the fight against oxidative stress
Mateusz Noszka Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy PAS

Zobacz streszczenie


nagroda za wyjątkowa aktywność podczas konferencji KonDokPAN

Sekwencjonowanie nanoporowe metodą badania zmienności genetycznej roślin
Anastasiia Satyr Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Zobacz streszczenie
High entropy or big mistake? The new paradigm in materials design
Piotr Jenczyk Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Zobacz streszczenie


Najlepszych autorów referatów z każdego Wydziału PAN, którzy przedstawią swoje badania naukowe szerszej publiczności podczas konferencji zostanie nagrodzona nargodą pieniężną. Nagrody zostaną wyłonione poprzez głosowanie wszystkich uczestników konferencji.

Uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania swoich badań naukowych. Przewiduje się 3-5 minutowe wystąpienia (flash oral) z prezentacją posteru. Wystąpienia mają charakter popularnonaukowy.
Z każdego Wydziału PAN zostanie wybrane najlepsze wystąpienie poprzez głosowanie przez wszystkich uczestników konferencji.
Nagrodą główną jest nagroda pieniężna w kwocie 200 pln.

W tym roku konferencja odbędzie się w formie online, za pomocą platformy MS Teams.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział w konferencji może być czynny (wystąpienie popularnonaukowe) lub bierny. Prezentacje wystąpień mogą być w języku polskim lub angielskim. Wystąpienia wliczają się do dorobku naukowego doktoranta, a książka abstraktów zostanie udostępniona na oficjalnej stronie konferencji oraz wysłana do autorów wystąpień popularnonaukowych.
Każdy czynny uczestnik konferencji otrzyma również imienny certyfikat potwierdzający udział, który zostanie wysłany na e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Pamiętajcie by napisać streszczenie waszych wystąpień najlepiej jak potraficie. Z najlepszymi i obiecującymi streszczeniami, Rada SD PAN będzie się kontaktować z czasopismami popularnonaukowymi w kraju w celu publikacji waszych badań.

Tutaj ściągniesz szablon abstraktu/abstract template

Q&A

Czym są wystąpienia typu „flash oral”?
"flash oral" to maksymalnie 5 minutowe wystąpienie, zazwyczaj jest to szczegółowa prezentacja posteru/jednego slajdu.

Czy wystąpienie ma posiadać format typowego posteru (rozmiar A0) i udostępnienia go na ekranie?
Jeżeli preferujesz formę standardowego posteru to jak najbardziej możesz tą formę zastosować. W trakcie prezentacji będziesz miał/miała udostępniony ekran i to Ty jako prezenter/ka będziesz sterować ekranem. Pamiętaj, że masz ograniczony czas.

Czy „flash oral” oznacza, że wystąpienie ma się składać z jednego slajdu?
Jeżeli chcesz przygotować prezentację w formie PowerPoint to również wystąpienie takie jest dopuszczalne. Zwykle jest to jeden slajd. Jeśli uważasz, że chciałabyś/chciałbyś mieć więcej slajdów, to ok. Pamiętaj jednak, że masz ograniczony czas do 5 minut.

W jakim języku przygotować wystąpienie?
Wśród doktorantów PAN są również osoby, które nie mówią po polsku, dlatego też zachęcamy by przedstawiać swoje wystąpienia w języku angielskim.

Czy prezentacja popularnonaukowa musi być związana z doktoratem prelegenta?
Temat prezentacji wybierasz sobie taki jaki Tobie odpowiada, nie musi być to tematyka dokładnie opisująca Twoje badania. Zachęcamy jednak, żeby skupić uwagę wokół swojego doktoratu, ponieważ dzięki temu mamy możliwość zaznajomienia się z zagadnieniami poruszanymi przez doktorantów w innych Instytutach PAN, a niekiedy nawet nawiązania współpracy. Pamiętaj również, że jest to wystąpienie popularnonaukowe i musi być zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy.

Czy można wcześniej nagrać swoje wystąpienie i odtworzyć najlepszą wersję podczas konferencji?
Preferujemy wystąpienia „na żywo”. Jednak zachęcamy, także do nagrania swojego wystąpienia i przesłania go na adres sd@pan.pl na wypadek problemów technicznych. Nagranie może być formą zabezpieczenia, dzięki któremu awaria sprzętu itp. nie zdyskwalifikuje Cię z konkursu.

W jaki sposób będą oceniane prezentacje?
Prezentacje będą oceniane przez wszystkich uczestników konferencji. Szczegóły dotyczące oceny zostaną przekazane w trakcie trwania konferencji.

Czy każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat?
Certyfikat otrzymają wszyscy czynni uczestnicy konferencji, którzy zaprezentują swoje wystąpienie popularnonaukowe.

W przypadku gdy nie dołączyłem/am streszczenia/abstraktu do formularza zgłoszeniowego. Co mam zrobić?
Nic się nie stało. Wyślij streszczenie/abstrakt na sd@pan.pl

Nie jestem pewna/pewny z jakiego jestem Wydziału, gdzie szukać tej informacji?
Wydziały koordynują działalność 69 instytutów naukowych PAN, sprawują nadzór nad pomocniczymi jednostkami naukowymi (w tym bibliotekami w Gdańsku i Kórniku oraz Archiwum w Warszawie) oraz współpracują z 2 jednostkami naukowymi spoza struktur Akademii.
Jeżeli nie wiesz, do którego wydziału należy Twój Instytut zachęcamy do odwiedzenia strony: https://instytucja.pan.pl/index.php/wydzialy oraz odszukania swojego instytutu wśród placówek danego wydziału.