Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy

Wyniki konkursuNagroda
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk


Zobacz poster promujący


Nagroda
Instytut Botaniki im. W Szafera
Polskiej Akademii Nauk


Zobacz poster promujący
1000 pln na działalność Samorządu Doktoranckiego dla najlepszego Instytutu PAN
Celem konkursu jest wyłonienie Instytutu PAN, który wykazuje się najlepszymi osiagnięciami naukowymi oraz stwarza najlepsze warunki do prowadzenia prac badawczych i kształcenia doktoratów. Oceniany jest okres za ostatnie 3 lata. Nagroda może zostać wydana na dowolny cel. Ponadto celem konkursu jest promocja wszystkich Instytutów PAN, zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców ich dokonań naukowych oraz zachęcenie młodych badaczy do podejmowania współpracy w Instytutach Polskiej Akademii Nauk.
Zaprezentowane postery promujące Instytuty PAN i Samorząd Doktorantów będą udostępnione na stronie internetowej konferencji oraz w mediach społecznościowych. Pamiętajcie by przedstawić swój Instytut najlepiej jak potraficie ;)

Regulamin Konkursu
Zobacz Regulamin
Pobierz Regulamin (PDF)
Załącznik nr 1. Formularz Konkursowy
Zobacz Załącznik nr 1
Pobierz Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 2. Poster
Zobacz Załącznik nr 1
Pobierz Załącznik nr 2 (PPT)